Vandaag een antwoord op de vraag van Mirjam: 

 • Ik heb begrepen dat er geen nieuwe stofwisselingsprocessen in je cellen plaats zullen vinden, wanneer er nog teveel CO2 (koolzuurgas) in je lijf (in je weefsels en cellen) aanwezig is. Kan ik met mijn voeding ook invloed uitoefenen specifiek op het CO2 (koolzuurgas) gehalte in mijn lijf (in mijn weefsels en cellen)?

De vorming en uitscheiding van CO2 bindende ijzer houdende heem eiwitten in en door je cellen.

Het CO2 (koolzuurgas) gehalte in je lijf zal stijgen, wanneer de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen (stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen) in en door je cellen niet goed verloopt.

Wanneer je cellen nog teveel afvalstoffen (nog teveel stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen) bezitten, dan zal de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken in je cellen, kunnen nieuwe hormoon gestuurde enzymatische stofwisselingsprocessen zoals de vorming en uitscheiding van nieuwe CO2 bindende ijzer houdende heem eiwitten (eiwitten die het transport van CO2 door waterrijk milieu mogelijk maken) m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van grote voedingsstof moleculen zoals ijzer houdende heem eiwitten mogelijk maken) niet goed uitgevoerd worden in en door je cellen, kan CO2 (een gasvormige afvalstof) niet goed door waterrijk milieu getransporteerd worden en kan CO2 (een gasvormige afvalstof) ook niet goed je luchtwegen bereiken en uitgeademd worden namelijk.

Dit betekent dat het CO2 (koolzuurgas) gehalte in je lijf enkel zal dalen (en de stofwisselingsprocessen in je cellen enkel goed zullen blijven verlopen), wanneer de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen (stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen) in en door je cellen goed verloopt.

De verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen (stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen)

In alle cellen van je lijf worden voortdurend stofwisselingsprocessen (dit betreffen hormoon gestuurde enzymatische processen) uitgevoerd.

Deze kan je onderverdelen in twee soorten processen:

 • Katabole (afbrekende) stofwisselingsprocessen.
 • Anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen.

Gedurende de uitvoering van katabole stofwisselingsprocessen in en door je cellen worden grote voedingsstof moleculen (zowel water oplosbare als vet oplosbare varianten) opgenomen in je cellen en afgebroken tot kleinere delen in de lysosomen (afbraak en afval blaasjes) van je cellen, worden afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen (zowel water oplosbare, vet oplosbare als ook gasvormige varianten) gevormd en zal de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken verloren gaan in je cellen.

Nieuwe stofwisselingsprocessen (nieuwe hormoon gestuurde enzymatische processen) zoals de vorming en uitscheiding van nieuwe CO2 bindende ijzer houdende heem eiwitten (eiwitten die het transport van CO2 door waterrijk milieu mogelijk maken) m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van grote voedingsstof moleculen zoals ijzer houdende heem eiwitten mogelijk maken) kunnen pas uitgevoerd worden in en door je cellen wanneer de afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende eigenschappen (zowel de water oplosbare, de vet oplosbare als ook de gasvormige varianten) in de lysosomen (afbraak en afval blaasjes) van je cellen verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden zijn m.b.v. membraan eiwitten genaamd ionen pompen (membraan eiwitten die het uitscheiden van polaire moleculen zoals geneutraliseerde afbraak producten en afvalstoffen mogelijk maken) en de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken in je cellen hersteld is.

Zowel de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van de afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen (zowel de water oplosbare, de vet oplosbare als ook de gasvormige varianten) in de lysosomen (afbraak en afvalblaasjes) van je cellen m.b.v. ionen pompen (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van polaire moleculen zoals geneutraliseerde afbraak producten en afvalstoffen mogelijk maken) als ook de vorming en uitscheiding van nieuwe CO2 bindende ijzer houdende heem eiwitten (eiwitten die het transport van CO2 door waterrijk milieu mogelijk maken) m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van grote voedingsstof moleculen zoals ijzer houdende heem eiwitten mogelijk maken) betreffen anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen.

Dit betekent dat het CO2 (koolzuurgas) gehalte in je lijf enkel zal dalen (en de stofwisselingsprocessen in je cellen enkel goed zullen blijven verlopen), wanneer de uitvoering van anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen in en door je cellen goed verloopt.

De uitvoering van anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen

Anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen zoals de vorming en uitscheiding van nieuwe CO2 bindende ijzer houdende heem eiwitten (eiwitten die het transport van CO2 door waterrijk milieu mogelijk maken) m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van grote voedingsstof moleculen zoals ijzer houdende heem eiwitten mogelijk maken) kunnen enkel uitgevoerd worden in je cellen wanneer je cellen kunnen beschikken over voldoende vocht en voldoende bouwstoffen.

Hierover kunnen je cellen echter niet beschikken wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (dit zijn bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) heersen in je lijf.

Wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) heersen in je lijf, dan kunnen de hormonen die je bloedwaardes reguleren en ook de gelijkmatige verdeling van vocht en voedingsstoffen (waaronder plasma eiwitten) over je weefsels en cellen reguleren niet goed werken en kunnen er uitsluitend katabole (afbrekende) stofwisselingsprocessen zoals de afbraak van membraan eiwitten in en door je cellen uitgevoerd worden o.i.v. stresshormonen (hormonen met uitsluitend katabole (afbrekende) eigenschappen) en geen anabole (opbouwende en herstellende) zoals de vorming van nieuwe CO2 bindende ijzer houdende heem eiwitten, de vorming van nieuwe ionen pompen (nieuwe membraan eiwitten die het actief uitscheiden van polaire moleculen zoals geneutraliseerde afbraak producten en afvalstoffen mogelijk maken) en de vorming van nieuwe transport eiwitten (nieuwe membraan eiwitten die het actief uitscheiden van grote voedingsstof moleculen zoals CO2 bindende ijzer houdende heem eiwitten mogelijk maken)namelijk.

Dit betekent dat het CO2 (koolzuurgas) gehalte in je lijf enkel zal dalen (en de stofwisselingsprocessen in je cellen enkel goed zullen blijven verlopen), wanneer je voeding (hetgeen je eet en drinkt) goed bijdraagt aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (dit zijn bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf.

Het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (dit betreffen bouwstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf

Het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf kan je enkel bereiken wanneer je voeding (liefst op elk moment dat je iets eet) zo optimaal mogelijk gaat voorzien in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) en zo min mogelijk in niet-essentiële stoffen.

Gedurende de verwerking van niet-essentiële stoffen in je spijsverteringskanaal raakt je lichaam (raken je lichaamsweefsels en lichaamscellen) uitgeput van vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) waaronder essentiële aminozuren waaruit nieuwe CO2 bindende ijzer houdende heem eiwitten, nieuwe ionen pompen (nieuwe membraan eiwitten die het actief uitscheiden van polaire moleculen zoals geneutraliseerde afbraak producten en afvalstoffen mogelijk maken) en nieuwe transport eiwitten (nieuwe membraan eiwitten die het actief uitscheiden van grote voedingsstof moleculen zoals CO2 bindende ijzer houdende heem eiwitten mogelijk maken) gevormd moeten worden namelijk.

Essentiële voedingsstoffen betreffen de volgende voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen):

 • Alle vitamines (zowel water oplosbare als vet oplosbare varianten).
 • Zes specifieke mineralen (calcium, magnesium, fosfor, kalium, natrium en chloor).
 • Negen specifieke spoorelementen (ijzer, jodium, koper, zink, selenium, mangaan, molybdeen, chroom en fluoride).
 • Negen specifieke aminozuren (histidine, lysine, tryptofaan, fenylalanine, leucine, isoleucine, methionine, valine en threonine).
 • Twee specifieke vetzuren (linolzuur en alfalinoleenzuur).

Voedingsmiddelen die bovengenoemde voedingsstoffen volop bezitten betreffen:

 • Verse groenten.
 • Vers fruit.
 • Ei, mager vlees, magere vis en magere, naturel (aangezuurde) dierlijke zuivel of soja producten (in zo min mogelijk bewerkte en niet te sterk verhitte/ongebrande vorm).
 • Noten, zaden, pitten, algen, wieren en vette vis (in zo min mogelijk bewerkte en rauwe/onverhitte vorm).

Niet-essentiële stoffen betreffen de volgende voedingsstoffen:

 • Enkelvoudige suikers (zoals glucose, fructose en galactose).
 • Alle overige aminozuren (die hierboven niet genoemd worden).
 • Alle overige vetzuren (die hierboven niet genoemd worden).
 • Cholesterol.
 • Alle overige mineralen en spoorelementen (die hierboven niet genoemd worden).
 • Voedingsstoffen die een sterk bewerkingsproces of sterk verbrandingsproces hebben ondergaan (en daardoor hun oorspronkelijke structuur hebben verloren en niet meer als bouwstof/herstelstof kunnen dienen).
 • Voedingsstoffen die niet verteerbaar zijn.
 • Alcohol.

Dit betekent dat het CO2 (koolzuurgas) gehalte in je lijf enkel zal dalen (en de stofwisselingsprocessen in je cellen enkel goed zullen blijven verlopen), wanneer je voeding (liefst op elk moment dat je iets eet) zo optimaal mogelijk gaat voorzien in vocht en bovengenoemde essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) en zo min mogelijk in bovengenoemde niet-essentiële stoffen.

Conclusie:

 • Ja, maar enkel wanneer je voeding voortdurend bij gaat dragen aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf. Zolang en wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) heersen in je lijf, dan kunnen de hormonen die je bloedwaardes reguleren en de gelijkmatige verdeling van vocht en voedingsstoffen (waaronder plasma eiwitten) over je weefsels en cellen reguleren niet goed werken, kunnen je cellen niet beschikken over voldoende vocht en bouwstoffen, zijn je cellen niet in staat om anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen uit te voeren na katabole (afbrekende) stofwisselingsprocessen, kunnen de afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen (zowel de water oplosbare , de vet oplosbare als ook de gasvormige varianten) in de lysosomen (afbraak en afval blaasjes) van je cellen niet goed verdund, geneutraliseerd, en uitgescheiden worden m.b.v. ionen pompen (nieuwe membraan eiwitten die het actief uitscheiden van polaire moleculen zoals geneutraliseerde afbraak producten en afvalstoffen mogelijk maken), zal de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken in je cellen, kunnen nieuwe hormoon gestuurde enzymatische processen zoals de vorming en uitscheiding van nieuwe CO2 bindende ijzer houdende heem eiwitten (eiwitten die het transport van CO2 door waterrijk milieu mogelijk maken) m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van grote voedingsstof moleculen zoals ijzer houdende heem eiwitten mogelijk maken) niet goed uitgevoerd worden in en door je cellen, kan CO2 (een gasvormige afvalstof) niet goed door waterrijk milieu getransporteerd worden en kan CO2 (een gasvormige afvalstof) ook niet goed je luchtwegen bereiken en uitgeademd worden namelijk.

Josien Schuttevaar

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Aangenaam!

Mijn naam is Josien Schuttevaar. Ik ben diëtiste/voedingsdeskundige. In 2013 ben ik mijn eigen praktijk begonnen genaamd Personal Weightloss. Op mijn website kun je alles lezen over voeding, wat ik voor je kan doen en een beetje over mij.

Josien Schuttevaar

Gratis en vrijblijvend advies

Wil je weten hoe ik jou kan helpen om je doelen (m.b.t. het optimaliseren van je gezondheid en het controleren van je gewicht) te bereiken? Vul dit formulier dan in en ik geef je gratis en vrijblijvend advies. Het bereiken van je doelen is ook voor jou weggelegd!

%d bloggers liken dit: