Vandaag een antwoord op de vraag van Mireille:

 • Ik heb begrepen dat de kliercellen in je hypofyse niet in staat zullen zijn om informatie afkomstig van het hormoon somatostatine  te ontvangen m.b.v. somatostatine receptoren (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken), de afgifte van maagzuur in je maag niet geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt en ook het legen van je maag niet geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt, wanneer de vertering (de enzymatische splitsing) van eiwitten tot aminozuren m.b.v. peptidasen (m.b.v. eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) in het eerste deel van je darmen niet goed verloopt. Ik heb tevens begrepen dat de vertering (de enzymatische splitsing) van eiwitten tot aminozuren m.b.v. peptidasen (m.b.v. eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) in het eerste deel van je darmen niet goed zal verlopen, wanneer de kliercellen in je alvleesklier niet goed in staat zijn om peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) uit te scheiden in het extracellulaire milieu. Kan ik met mijn voeding ook invloed uitoefenen op het uitscheiden van peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) door de kliercellen in mijn alvleesklier?

Het uitscheiden van peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) door de kliercellen in je alvleesklier

De kliercellen in je alvleesklier zullen niet in staat zijn om peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) uit te scheiden in het extracellulaire milieu (waardoor de vertering (de enzymatische splitsing) van eiwitten m.b.v. peptidasen (m.b.v. eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) in het eerste deel van je darmen niet goed zal verlopen, de kliercellen in je hypofyse niet in staat zullen zijn om informatie afkomstig van het hormoon somatostatine  te ontvangen m.b.v. somatostatine receptoren (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken), de afgifte van maagzuur in je maag niet geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt en ook het legen van je maag niet geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt), wanneer de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen (stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen) in en door de kliercellen in je alvleesklier niet goed verloopt.

Wanneer de kliercellen in je alvleesklier nog teveel afvalstoffen (nog teveel stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen) bezitten, dan zal de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken in deze cellen, kunnen nieuwe hormoon gestuurde enzymatische stofwisselingsprocessen zoals de vorming en uitscheiding van vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen dat is opgebouwd uit fosfolipiden) met transport eiwitten (membraan gebonden eiwitten die het transport van alvleesklierenzymen/spijsverteringsenzymen zoals peptidasen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) niet goed uitgevoerd worden in en door deze cellen, zullen deze cellen niet in staat zijn om peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) uit te scheiden in het extracellulaire milieu m.b.v. vesikels (m.b.v. transport en secretie blaasjes die in het bezit zijn van een biologisch lipidenmembraan dat is opgebouwd uit fosfolipiden) met transport eiwitten (met membraan gebonden eiwitten die het transport van alvleesklierenzymen/spijsverteringsenzymen zoals peptidasen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken), zal de vertering (de enzymatische splitsing) van eiwitten in het eerste deel van je darmen m.b.v. peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) niet goed verlopen, zullen aminozuren niet opgenomen (niet geabsorbeerd) worden in je darmwand, zullen tekorten in essentiële aminozuren in je lijf ontstaan, zullen de kliercellen in je hypofyse niet in staat zijn om ionen pompen (deze wordt gevormd uit aminozuren) te vormen, zullen de kliercellen in je hypofyse niet in staat zijn om ionen (geladen deeltjes) actief door biologische lipidenmembranen te transporteren (te pompen) m.b.v. ionen pompen (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die het actief transport van ionen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken), zullen de kliercellen in je hypofyse niet in staat zijn om ionen (geladen deeltjes) die van invloed zijn op de zuurtegraad in het extracellulaire milieu actief door biologische lipidenmembranen te transporteren (te pompen) m.b.v. ionen pompen (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die het actief transport van ionen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken), zal de optimale zuurtegraad die somatostatine receptoren (membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken) nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken in het extracellulaire milieu van de kliercellen in je hypofyse, zullen de somatostatine receptoren (de membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken) in de celmembranen van de kliercellen in je hypofyse niet werken, zullen de kliercellen in je hypofyse niet in staat zijn om informatie afkomstig van het hormoon somatostatine te ontvangen m.b.v. somatostatine receptoren (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken), zal de afgifte van maagzuur in je maag niet geremd worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt en zal ook het legen van je maag niet geremd worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt namelijk.

Dit betekent dat de kliercellen in je alvleesklier enkel in staat zullen zijn om peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) uit te scheiden in het extracellulaire milieu, de vertering (de enzymatische splitsing) van eiwitten m.b.v. peptidasen (m.b.v. eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) in het eerste deel van je darmen enkel goed zal verlopen, de kliercellen in je hypofyse enkel in staat zullen zijn om informatie afkomstig van het hormoon somatostatine te ontvangen m.b.v. somatostatine receptoren (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken), de afgifte van maagzuur in je maag enkel geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt en ook het legen van je maag enkel geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt, wanneer de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen (stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen) in en door de kliercellen in je alvleesklier goed verloopt.

De verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen (stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen)

In alle cellen van je lijf (waaronder de kliercellen in je alvleesklier) worden voortdurend stofwisselingsprocessen (dit betreffen hormoon gestuurde enzymatische processen) uitgevoerd.

Deze kan je onderverdelen in twee soorten processen:

 • Katabole (afbrekende) stofwisselingsprocessen.
 • Anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen.

Gedurende de uitvoering van katabole stofwisselingsprocessen in en door de kliercellen in je alvleesklier worden molecuul verbindingen (zowel water oplosbare als vet oplosbare varianten) opgenomen in deze cellen en afgebroken tot kleinere delen in de lysosomen (afbraak en afval blaasjes met een biologisch lipidenmembraan) van deze cellen, worden afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen (zowel water oplosbare, vet oplosbare als ook gasvormige varianten) gevormd en zal de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken verloren gaan in deze cellen.

Nieuwe stofwisselingsprocessen (nieuwe hormoon gestuurde enzymatische processen) zoals de vorming en uitscheiding van vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen) met transport eiwitten (membraan gebonden eiwitten die het transport van alvleesklierenzymen/spijsverteringsenzymen zoals peptidasen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) kunnen pas uitgevoerd worden in en door de kliercellen in je alvleesklier wanneer de afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen (zowel de water oplosbare, de vet oplosbare als ook de gasvormige varianten) in de lysosomen (afbraak en afval blaasjes met een biologisch lipidenmembraan) van deze cellen verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden zijn m.b.v. ionen pompen (membraan gebonden eiwitten die het actief transport van elektrolyten met zuur bufferende eigenschappen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) en transport eiwitten (membraan gebonden eiwitten die het actief transport van polaire verbindingen zoals geneutraliseerde afvalstoffen en afbraak producten doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) en de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken in deze cellen hersteld is.

Zowel de vorming van nieuwe ionen pompen (de vorming van nieuwe membraan gebonden eiwitten die het actief transport van elektrolyten met zuur bufferende eigenschappen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) als ook de vorming van nieuwe transport eiwitten (de vorming van nieuwe membraan gebonden eiwitten die het actief transport van polaire verbindingen zoals geneutraliseerde afvalstoffen en afbraak producten doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken en ook het transport van alvleesklierenzymen/spijsverteringsenzymen zoals peptidasen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) betreffen anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen.

Dit betekent dat de kliercellen in je alvleesklier enkel in staat zullen zijn om peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) uit te scheiden in het extracellulaire milieu, de vertering (de enzymatische splitsing) van eiwitten m.b.v. peptidasen (m.b.v. eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) in het eerste deel van je darmen enkel goed zal verlopen, de kliercellen in je hypofyse enkel in staat zullen zijn om informatie afkomstig van het hormoon somatostatine te ontvangen m.b.v. somatostatine receptoren (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken), de afgifte van maagzuur in je maag enkel geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt en ook het legen van je maag enkel geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt, wanneer de uitvoering van anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen in en door de kliercellen in je alvleesklier na uitvoering van katabole (afbrekende stofwisselingsprocessen) goed verloopt.

De uitvoering van anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen

Anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen zoals de vorming en uitscheiding van vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen) met transport eiwitten (membraan gebonden eiwitten die het transport van alvleesklierenzymen/spijsverteringsenzymen zoals peptidasen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) kunnen enkel uitgevoerd worden in en door de kliercellen in je alvleesklier wanneer deze cellen kunnen beschikken over voldoende vocht en voldoende bouwstoffen.

Hierover kunnen de kliercellen in je alvleesklier echter niet beschikken wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (dit zijn bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) heersen in je lijf.

Wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) heersen in je lijf, dan kunnen de hormonen die je bloedwaardes reguleren en ook de gelijkmatige verdeling van vocht en voedingsstoffen (waaronder zuurstofgas) over je weefsels en cellen (waaronder de kliercellen in je alvleesklier) reguleren niet goed werken en kunnen er uitsluitend katabole (afbrekende) stofwisselingsprocessen zoals de afbraak van membraan eiwitten in en door deze cellen uitgevoerd worden o.i.v. stresshormonen (hormonen met uitsluitend katabole (afbrekende) eigenschappen) en geen anabole (opbouwende en herstellende) zoals de vorming van nieuwe ionen pompen (de vorming van nieuwe membraan gebonden eiwitten die het actief transport van elektrolyten met zuur bufferende eigenschappen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) als ook de vorming van nieuwe transport eiwitten (de vorming van nieuwe membraan gebonden eiwitten die het actief transport van polaire verbindingen zoals geneutraliseerde afbraak producten en afvalstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken en ook het transport van alvleesklierenzymen/spijsverteringsenzymen zoals peptidasen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) namelijk.

Dit betekent dat de kliercellen in je alvleesklier enkel in staat zullen zijn om peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) uit te scheiden in het extracellulaire milieu, de vertering (de enzymatische splitsing) van eiwitten m.b.v. peptidasen (m.b.v. eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) in het eerste deel van je darmen enkel goed zal verlopen, de kliercellen in je hypofyse enkel in staat zullen zijn om informatie afkomstig van het hormoon somatostatine te ontvangen m.b.v. somatostatine receptoren (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken), de afgifte van maagzuur in je maag enkel geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt en ook het legen van je maag enkel geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt, wanneer je voeding (hetgeen je eet en drinkt) goed bijdraagt aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (dit zijn bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf.

Het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (dit zijn bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf

Het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf kan je enkel bereiken wanneer je voeding (liefst op elk moment dat je iets eet) zo optimaal mogelijk gaat voorzien in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) en zo min mogelijk in niet-essentiële stoffen.

Gedurende de verwerking van niet-essentiële stoffen in je spijsverteringskanaal raakt je lichaam (raken je lichaamsweefsels en lichaamscellen, waaronder de kliercellen in je alvleesklier) uitgeput van vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) waaronder essentiële aminozuren waaruit nieuwe ionen pompen (nieuwe membraan gebonden eiwitten die het actief transport van elektrolyten met zuur bufferende eigenschappen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) als ook nieuwe transport eiwitten (nieuwe membraan gebonden eiwitten die het actief transport van polaire verbindingen zoals geneutraliseerde afbraak producten en afvalstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken en ook het transport van alvleesklierenzymen/spijsverteringsenzymen zoals peptidasen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) gevormd moeten worden namelijk.

Essentiële voedingsstoffen betreffen de volgende voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen):

 • Alle vitamines (zowel water oplosbare als vet oplosbare varianten).
 • Zes specifieke mineralen (calcium, magnesium, fosfor, kalium, natrium en chloor).
 • Negen specifieke spoorelementen (ijzer, jodium, koper, zink, selenium, mangaan, molybdeen, chroom en fluoride).
 • Negen specifieke aminozuren (histidine, lysine, tryptofaan, fenylalanine, leucine, isoleucine, methionine, valine en threonine).
 • Twee specifieke vetzuren (linolzuur en alfalinoleenzuur).

Voedingsmiddelen die bovengenoemde voedingsstoffen volop bezitten betreffen:

 • Verse groenten.
 • Vers fruit.
 • Ei, mager vlees, magere vis en magere, naturel (aangezuurde) dierlijke zuivel of soja producten (in zo min mogelijk bewerkte en niet te sterk verhitte/ongebrande vorm).
 • Noten, zaden, pitten, algen, wieren en vette vis (in zo min mogelijk bewerkte en rauwe/onverhitte vorm).

Niet-essentiële stoffen betreffen de volgende voedingsstoffen:

 • Enkelvoudige suikers (zoals glucose, fructose en galactose).
 • Alle overige aminozuren (die hierboven niet genoemd worden).
 • Alle overige vetzuren (die hierboven niet genoemd worden).
 • Cholesterol.
 • Alle overige mineralen en spoorelementen (die hierboven niet genoemd worden).
 • Voedingsstoffen die een sterk bewerkingsproces of sterk verbrandingsproces hebben ondergaan (en daardoor hun oorspronkelijke structuur hebben verloren en niet meer als bouwstof/herstelstof kunnen dienen).

Dit betekent dat de kliercellen in je alvleesklier enkel in staat zullen zijn om peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) uit te scheiden in het extracellulaire milieu, de vertering (de enzymatische splitsing) van eiwitten m.b.v. peptidasen (m.b.v. eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) in het eerste deel van je darmen enkel goed zal verlopen, de kliercellen in je hypofyse enkel in staat zullen zijn om informatie afkomstig van het hormoon somatostatine te ontvangen m.b.v. somatostatine receptoren (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken), de afgifte van maagzuur in je maag enkel geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt en ook het legen van je maag enkel geremd zal worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt, wanneer je voeding (liefst op elk moment dat je iets eet) zo optimaal mogelijk gaat voorzien in vocht en bovengenoemde essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) en zo min mogelijk in bovengenoemde niet-essentiële stoffen.

Conclusie:

 • Ja, maar enkel wanneer je voeding voortdurend bij gaat dragen aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf. Zolang en wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) heersen in je lijf, dan kunnen de hormonen die je bloedwaardes reguleren en de gelijkmatige verdeling van vocht en voedingsstoffen (waaronder zuurstofgas) over je weefsels en cellen (waaronder de kliercellen in je alvleesklier) reguleren niet goed werken, kunnen de kliercellen in je alvleesklier niet beschikken over voldoende vocht en bouwstoffen, zijn deze cellen niet in staat om anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen uit te voeren na katabole (afbrekende) stofwisselingsprocessen, kunnen de afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen (zowel de water oplosbare, de vet oplosbare als ook de gasvormige varianten) in de lysosomen (afbraak en afval blaasjes met een biologisch lipidenmembraan) van deze cellen niet goed verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden worden m.b.v. ionen pompen (membraan gebonden eiwitten die het actief transport van elektrolyten met zuur bufferende eigenschappen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) en transport eiwitten (membraan gebonden eiwitten die het actief transport van polaire verbindingen zoals geneutraliseerde afvalstoffen en afbraak producten doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken), zal de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken in deze cellen, kunnen nieuwe hormoon gestuurde enzymatische stofwisselingsprocessen zoals de vorming en uitscheiding van vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen dat is opgebouwd uit fosfolipiden) met transport eiwitten (membraan gebonden eiwitten die het transport van alvleesklierenzymen/spijsverteringsenzymen zoals peptidasen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) niet goed uitgevoerd worden in en door deze cellen, zullen deze cellen niet in staat zijn om peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) uit te scheiden in het extracellulaire milieu m.b.v. vesikels (m.b.v. transport en secretie blaasjes die in het bezit zijn van een biologisch lipidenmembraan dat is opgebouwd uit fosfolipiden) met transport eiwitten (met membraan gebonden eiwitten die het transport van alvleesklierenzymen/spijsverteringsenzymen zoals peptidasen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken), zal de vertering (de enzymatische splitsing) van eiwitten in het eerste deel van je darmen m.b.v. peptidasen (eiwitten die de vertering van eiwitten mogelijk maken) niet goed verlopen, zullen aminozuren niet opgenomen (niet geabsorbeerd) worden in je darmwand, zullen tekorten in essentiële aminozuren in je lijf ontstaan, zullen de kliercellen in je hypofyse niet in staat zijn om ionen pompen (deze wordt gevormd uit aminozuren) te vormen, zullen de kliercellen in je hypofyse niet in staat zijn om ionen (geladen deeltjes) actief door biologische lipidenmembranen te transporteren (te pompen) m.b.v. ionen pompen (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die het actief transport van ionen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken), zullen de kliercellen in je hypofyse niet in staat zijn om ionen (geladen deeltjes) die van invloed zijn op de zuurtegraad in het extracellulaire milieu actief door biologische lipidenmembranen te transporteren (te pompen) m.b.v. ionen pompen (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die het actief transport van ionen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken), zal de optimale zuurtegraad die somatostatine receptoren (membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken) nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken in het extracellulaire milieu van de kliercellen in je hypofyse, zullen de somatostatine receptoren (de membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken) in de celmembranen van de kliercellen in je hypofyse niet werken, zullen de kliercellen in je hypofyse niet in staat zijn om informatie afkomstig van het hormoon somatostatine te ontvangen m.b.v. somatostatine receptoren (m.b.v. membraan gebonden eiwitten die de ontvangst van informatie afkomstig van het hormoon somatostatine mogelijk maken), zal de afgifte van maagzuur in je maag niet geremd worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt en zal ook het legen van  je maag niet geremd worden zodra de zuurtegraad in je maag te hoog wordt namelijk.

Josien Schuttevaar

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Aangenaam!

Mijn naam is Josien Schuttevaar. Ik ben diëtiste/voedingsdeskundige. In 2013 ben ik mijn eigen praktijk begonnen genaamd Personal Weightloss. Op mijn website kun je alles lezen over voeding, wat ik voor je kan doen en een beetje over mij.

Josien Schuttevaar

Gratis en vrijblijvend advies

Wil je weten hoe ik jou kan helpen om je doelen (m.b.t. het optimaliseren van je gezondheid en het controleren van je gewicht) te bereiken? Vul dit formulier dan in en ik geef je gratis en vrijblijvend advies. Het bereiken van je doelen is ook voor jou weggelegd!

%d bloggers liken dit: