Vandaag een antwoord op de vraag van Petra: 

 • Ik heb begrepen dat de laatste stap van de koolhydraat vertering en eiwit vertering gekatalyseerd wordt door borstelzoom enzymen (enzymen die aanwezig zijn tussen de fosfolipiden in de celmembranen van de damwandcellen in het absorptie deel van je dunne darmen) en dat deze enzymen enkel goed kunnen werken wanneer je darmslijmvlies in goede conditie verkeert. Kan ik ook invloed uitoefenen op de conditie van mijn darmslijmvlies en daardoor ook de laatste stap van de koolhydraat vertering en eiwit vertering in mijn darmen?

De vorming en uitscheiding van slijmstoffen (de vorming en uitscheiding van glycoproteïnes)

Je darmslijmvlies (een beschermende en ontzurende laag van slijmstoffen die nodig is om een goede werking van borstelzoom enzymen te kunnen ervaren) zal in conditie verslechteren (waardoor ook de werking van borstelzoom enzymen zal verslechteren en de laatste stap van de koolhydraat vertering en eiwit vertering niet plaats zal vinden in het absorptie deel van je dunne darmen), wanneer de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen (stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen) in en door de slijm producerende kliercellen in je darmwand niet goed verloopt.

Wanneer de slijm producerende kliercellen in je darmwand nog teveel afvalstoffen (nog teveel stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen) bezitten, dan zal de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken in deze cellen, kunnen nieuwe hormoon gestuurde enzymatische stofwisselingsprocessen zoals de vorming en uitscheiding van slijmstoffen (de vorming en uitscheiding van glycoproteïnes) m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van molecuul verbindingen zoals slijmstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) niet goed uitgevoerd worden in en door deze cellen, zal je darmslijmvlies (een beschermende en ontzurende laag van slijmstoffen die nodig is om een goede werking van borstelzoom enzymen te kunnen ervaren) aftakelen (dunner worden), zal de optimale zuurtegraad die borstelzoom enzymen nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken in het absorptie deel van je dunne darmen en zal de werking van borstelzoom enzymen (enzymen die aanwezig zijn tussen de fosfolipiden in de celmembranen van de darmwandcellen in het absorptie deel van je dunne darmen) slecht zijn namelijk.

Dit betekent dat een goede conditie van je darmslijmvlies enkel behouden zal blijven, een goede werking van borstelzoom enzymen enkel behouden zal blijven en de laatste stap van de koolhydraat vertering en eiwit vertering in het absorptie deel van je dunne darmen enkel plaats zal vinden, wanneer de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen (stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen) in en door de slijm producerende kliercellen in je darmwand goed verloopt.

De verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen (stoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen)

In alle cellen van je lijf (waaronder de slijm producerende kliercellen in je darmwand) worden voortdurend stofwisselingsprocessen (dit betreffen hormoon gestuurde enzymatische processen) uitgevoerd.

Deze kan je onderverdelen in twee soorten processen:

 • Katabole (afbrekende) stofwisselingsprocessen.
 • Anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen.

Gedurende de uitvoering van katabole stofwisselingsprocessen in en door de slijm producerende kliercellen in je darmwand worden grote voedingsstof moleculen (zowel water oplosbare als vet oplosbare varianten) opgenomen in deze cellen en afgebroken tot kleinere delen in de lysosomen (afbraak en afval blaasjes met een biologisch lipidenmembraan) van deze cellen, worden afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen (zowel water oplosbare, vet oplosbare als ook gasvormige varianten) gevormd en zal de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken verloren gaan in deze cellen.

Nieuwe stofwisselingsprocessen (nieuwe hormoon gestuurde enzymatische processen) zoals de vorming en uitscheiding van slijmstoffen (de vorming en uitscheiding van glycoproteïnes) m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van molecuul verbindingen zoals slijmstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) kunnen pas uitgevoerd worden in en door de slijm producerende kliercellen in je darmwand wanneer de afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen (zowel de water oplosbare, de vet oplosbare als ook de gasvormige varianten) in de lysosomen (afbraak en afval blaasjes met een biologisch lipidenmembraan) van deze cellen verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden zijn m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen) met ionen pompen (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van ionen zoals elektrolyten met neutraliserende eigenschappen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van polaire verbindingen zoals geneutraliseerde afvalstoffen en afbraak producten doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) en de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken in deze cellen hersteld is.

Zowel de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van de afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen (zowel de water oplosbare, de vet oplosbare als ook de gasvormige varianten) in de lysosomen (afbraak en afvalblaasjes met een biologisch lipidenmembraan) van de slijm producerende kliercellen in je darmwand m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen) met ionen pompen (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van ionen zoals elektrolyten met neutraliserende eigenschappen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van polaire verbindingen zoals geneutraliseerde afvalstoffen en afbraak producten doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) in en door deze cellen als ook  de vorming en uitscheiding van slijmstoffen (de vorming en uitscheiding van glycoproteïnes) m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van molecuul verbindingen zoals slijmstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) in en door deze cellen betreffen anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen.

Dit betekent dat een goede conditie van je darmslijmvlies enkel behouden zal blijven, een goede werking van borstelzoom enzymen enkel behouden zal blijven en de laatste stap van de koolhydraat vertering en eiwit vertering in het absorptie deel van je dunne darmen enkel plaats zal vinden, wanneer de uitvoering van anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen in en door de slijm producerende kliercellen in je darmwand goed verloopt.

De uitvoering van anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen

Anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen ) zoals de vorming en uitscheiding van slijmstoffen (de vorming en uitscheiding van glycoproteïnes) m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van molecuul verbindingen zoals slijmstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) kunnen enkel uitgevoerd worden in en door de slijm producerende kliercellen in je darmwand wanneer deze cellen kunnen beschikken over voldoende vocht en voldoende bouwstoffen.

Hierover kunnen de slijm producerende kliercellen in je darmwand echter niet beschikken wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (dit zijn bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) heersen in je lijf.

Wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) heersen in je lijf, dan kunnen de hormonen die je bloedwaardes reguleren en ook de gelijkmatige verdeling van vocht en voedingsstoffen (waaronder zuurstofgas) over je weefsels en cellen (waaronder de slijm producerende kliercellen in je darmwand) reguleren niet goed werken en kunnen er uitsluitend katabole (afbrekende) stofwisselingsprocessen zoals de afbraak van membraan eiwitten in en door je cellen uitgevoerd worden o.i.v. stresshormonen (hormonen met uitsluitend katabole (afbrekende) eigenschappen) en geen anabole (opbouwende en herstellende) zoals de vorming van nieuwe ionen pompen (de vorming van nieuwe membraan eiwitten die het actief uitscheiden van ionen zoals elektrolyten met neutraliserende eigenschappen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) en de vorming van nieuwe transport eiwitten (de vorming van nieuwe membraan eiwitten die het actief uitscheiden van polaire verbindingen zoals geneutraliseerde afbraak producten en afvalstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken en ook het actief uitscheiden van molecuul verbindingen zoals slijmstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) namelijk.

Dit betekent dat een goede conditie van je darmslijmvlies enkel behouden zal blijven, een goede werking van borstelzoom enzymen enkel behouden zal blijven en de laatste stap van de koolhydraat en eiwit vertering in het absorptie deel van je dunne darmen enkel plaats zal vinden, wanneer je voeding (hetgeen je eet en drinkt) goed bijdraagt aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (dit zijn bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf.

Het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (dit zijn bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf

Het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf kan je enkel bereiken wanneer je voeding (liefst op elk moment dat je iets eet) zo optimaal mogelijk gaat voorzien in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) en zo min mogelijk in niet-essentiële stoffen.

Gedurende de verwerking van niet-essentiële stoffen in je spijsverteringskanaal raakt je lichaam (raken je lichaamsweefsels en lichaamscellen, waaronder de slijm producerende cellen in je darmwand) uitgeput van vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) waaronder essentiële aminozuren waaruit nieuwe ionen pompen (nieuwe membraan eiwitten die het actief uitscheiden van ionen zoals elektrolyten met neutraliserende eigenschappen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) en nieuwe transport eiwitten (nieuwe membraan eiwitten die het actief uitscheiden van polaire verbindingen zoals geneutraliseerde afbraak producten en afvalstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken en ook het actief uitscheiden van molecuul verbindingen zoals slijmstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) gevormd moeten worden namelijk.

Essentiële voedingsstoffen betreffen de volgende voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen):

 • Alle vitamines (zowel water oplosbare als vet oplosbare varianten).
 • Zes specifieke mineralen (calcium, magnesium, fosfor, kalium, natrium en chloor).
 • Negen specifieke spoorelementen (ijzer, jodium, koper, zink, selenium, mangaan, molybdeen, chroom en fluoride).
 • Negen specifieke aminozuren (histidine, lysine, tryptofaan, fenylalanine, leucine, isoleucine, methionine, valine en threonine).
 • Twee specifieke vetzuren (linolzuur en alfalinoleenzuur).

Voedingsmiddelen die bovengenoemde voedingsstoffen volop bezitten betreffen:

 • Verse groenten.
 • Vers fruit.
 • Ei, mager vlees, magere vis en magere, naturel (aangezuurde) dierlijke zuivel of soja producten (in zo min mogelijk bewerkte en niet te sterk verhitte/ongebrande vorm).
 • Noten, zaden, pitten, algen, wieren en vette vis (in zo min mogelijk bewerkte en rauwe/onverhitte vorm).

Niet-essentiële stoffen betreffen de volgende voedingsstoffen:

 • Enkelvoudige suikers (zoals glucose, fructose en galactose).
 • Alle overige aminozuren (die hierboven niet genoemd worden).
 • Alle overige vetzuren (die hierboven niet genoemd worden).
 • Cholesterol.
 • Alle overige mineralen en spoorelementen (die hierboven niet genoemd worden).
 • Voedingsstoffen die een sterk bewerkingsproces of sterk verbrandingsproces hebben ondergaan (en daardoor hun oorspronkelijke structuur hebben verloren en niet meer als bouwstof/herstelstof kunnen dienen).
 • Voedingsstoffen die niet verteerbaar zijn.
 • Alcohol.

Dit betekent dat een goede conditie van je darmslijmvlies enkel behouden zal blijven, een goede werking van borstelzoom enzymen enkel behouden zal blijven en de laatste stap van de koolhydraat en eiwit vertering in het absorptie deel van je dunne darmen enkel plaats zal vinden, wanneer je voeding (liefst op elk moment dat je iets eet) zo optimaal mogelijk gaat voorzien in vocht en bovengenoemde essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) en zo min mogelijk in bovengenoemde niet-essentiële stoffen.

Conclusie:

 • Ja, maar enkel wanneer je voeding voortdurend bij gaat dragen aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) in je lijf. Zolang en wanneer er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen (bouwstoffen/herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen) heersen in je lijf, dan kunnen de hormonen die je bloedwaardes reguleren en de gelijkmatige verdeling van vocht en voedingsstoffen (waaronder zuurstofgas) over je weefsels en cellen (waaronder de slijm producerende kliercellen in je darmwand) reguleren niet goed werken, kunnen deze cellen niet beschikken over voldoende vocht en bouwstoffen, zijn deze cellen niet in staat om anabole (opbouwende en herstellende) stofwisselingsprocessen uit te voeren na katabole (afbrekende) stofwisselingsprocessen, kunnen de afbraak producten en afvalstoffen met zuurtegraad verhogende en belastende eigenschappen (zowel de water oplosbare, de vet oplosbare als ook de gasvormige varianten) in de lysosomen (afbraak en afval blaasjes met een biologisch lipidenmembraan) van deze cellen niet goed verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden worden m.b.v. ionen pompen (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van ionen zoals elektrolyten met neutraliserende eigenschappen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van polaire verbindingen zoals geneutraliseerde afvalstoffen en afbraak producten doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken), zal de optimale zuurtegraad die stofwisselingsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken in deze cellen, kunnen nieuwe hormoon gestuurde enzymatische stofwisselingsprocessen zoals de vorming en uitscheiding van slijmstoffen (de vorming en uitscheiding van glycoproteïnes) m.b.v. vesikels (transport en secretie blaasjes met een biologisch lipidenmembraan dat kan versmelten met andere biologische lipidenmembranen) en transport eiwitten (membraan eiwitten die het actief uitscheiden van molecuul verbindingen zoals slijmstoffen doorheen biologische lipidenmembranen mogelijk maken) niet goed uitgevoerd worden in en door deze cellen, zal je darmslijmvlies (een beschermende en ontzurende laag van slijmstoffen die nodig is om een goede werking van borstelzoom enzymen te kunnen ervaren) aftakelen (dunner worden), zal de optimale zuurtegraad die borstelzoom enzymen nodig hebben om goed te kunnen werken ontbreken in het absorptie deel van je dunne darmen en zal de werking van borstelzoom enzymen (enzymen die aanwezig zijn tussen de fosfolipiden in de celmembranen van de darmwandcellen in het absorptie deel van je dunne darmen) slecht zijn namelijk.

Josien Schuttevaar

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Aangenaam!

Mijn naam is Josien Schuttevaar. Ik ben diëtiste/voedingsdeskundige. In 2013 ben ik mijn eigen praktijk begonnen genaamd Personal Weightloss. Op mijn website kun je alles lezen over voeding, wat ik voor je kan doen en een beetje over mij.

Josien Schuttevaar

Gratis en vrijblijvend advies

Wil je weten hoe ik jou kan helpen om je doelen (m.b.t. het optimaliseren van je gezondheid en het controleren van je gewicht) te bereiken? Vul dit formulier dan in en ik geef je gratis en vrijblijvend advies. Het bereiken van je doelen is ook voor jou weggelegd!

%d bloggers liken dit: