In dit artikel gaan we het hebben over vitamine- en mineralen supplementen:

 • We gaan bespreken welke stoffen je reguliere voeding zoal moet bevatten om uiteindelijk iets nuttigs te kunnen bewerkstelligen in je lijf met de vitamines en mineralen welke aanwezig zijn in deze supplementen.

Ja je leest het goed:

 • Wanneer je reguliere voeding tekortschiet in bepaalde stoffen, dan kan je supplementen slikken wat je maar wil, maar dan zal je lichaam weinig nuttigs kunnen bewerkstelligen met de vitamines en mineralen welke aanwezig zijn in deze supplemten.

Lees je mee?

Vitamines en mineralen

Vitamines en mineralen zijn essentiële voedingsstoffen.

Ze zijn essentieel om een goede gezondheid te kunnen behouden.

Vitamines en mineralen fungeren in je lijf als:

 • Bouwstoffen.
 • Co-enzymen.
 • Beschermende stoffen.

Wanneer bepaalde vitamines en mineralen ontbreken in je lijf, dan komen daar zeer vervelende consequenties uit voort:

 • Bepaalde voedingsstoffen kunnen dan niet gevormd worden in je lijf.
 • Bepaalde weefsels kunnen dan niet hersteld worden in je lijf.
 • Bepaalde spijsverteringsprocessen kunnen dan niet uitgevoerd worden.
 • Bepaalde stofwisselingsprocessen kunnen dan niet uitgevoerd worden.
 • Belastende en verzurende afvalstoffen in je lijf kunnen je organen en weefsels dan gaan beschadigen.
 • Belastende en verzurende afvalstoffen in je lijf kunnen dan niet geneutraliseerd worden en niet onschadelijk gemaakt worden.

Conclusie:

 • Wanneer bepaalde vitamines en mineralen ontbreken in je lijf, dan zal je gezondheid aftakelen.

Het slikken van supplementen

Menigeen weet, hoort en leest dat vitamines en mineralen belangrijk zijn om een goede gezondheid te kunnen behouden.

Hoe vitamines en mineralen je gezondheid precies ondersteunen, dat weet men vaak niet, maar het feit dat ze nodig zijn wel.

Mensen die bewust zijn van het feit dat hun reguliere voeding in vitamines en mineralen tekortschiet, besluiten dan ook vaak vitamine- en mineralensupplementen te gaan slikken met als doel de tekorten in hun voeding aan te vullen.

Met als redenatie:

 • “Dan kan ik alsnog een goede gezondheid behouden.”

Deze mensen gaan er dus vanuit dat de vitamines en mineralen in deze supplementen:

 • Als bouwstof kunnen gaan fungeren in hun lijf.
 • Als co-enzymen kunnen gaan fungeren in hun lijf.
 • Als beschermende stoffen kunnen gaan fungeren in hun lijf.

Daar kan je echter niet zomaar vanuit gaan.

De vitamines en mineralen in deze supplementen kunnen namelijk enkel als bouwstof, co-enzym en beschermende stof gaan fungeren, wanneer de voeding welke daarnaast gegeten wordt (je reguliere voeding) bepaalde voedingsstoffen bezit.

Conclusie:

 • Schiet de reguliere voeding van supplementen-slikkende mensen tekort in bepaalde voedingsstoffen, dan kunnen de vitamines en mineralen in hun supplementen alsnog niet goed fungeren als bouwstof, co-enzym of beschermende stof.
 • Schiet de reguliere voeding van supplementen-slikkende mensen tekort in bepaalde voedingsstoffen, dan kan een goede gezondheid alsnog niet behouden blijven.

Bouwstoffen

Je lever is het orgaan welke nieuwe stoffen kan vormen.

Het vormen van een nieuwe stof is een stofwisselingsreactie.

Vraag:

 • Kunnen stofwisselingsreacties meteen uitgevoerd worden in je levercellen, zodra bouwstoffen (waaronder de vitamines en mineralen uit supplementen) aanwezig zijn?

Antwoord:

 • Nee.

Om een nieuwe stof te kunnen vormen zijn (naast de vitamines en mineralen uit een supplement) ook nog nodig:

 • Een licht basische zuurtegraad.
 • Andere bouwstoffen (aminozuren of vetzuren).
 • ATP (energie).

Is een licht basische zuurtegraad vanzelfsprekend aanwezig in je levercellen?

 • Nee.

Om de zuurtegraad in je levercellen licht basisch te krijgen is (naast de vitamines en mineralen uit een supplement) ook nog nodig:

 • Een intact celmembraan van de cel.
 • Voldoende vocht in de cel.
 • Weinig afvalstoffen in de cel.

Om het celmembraan van de cel intact te houden zijn (naast de vitamines en mineralen uit een supplement) ook nog nodig:

 • De essentiële vetzuren omega 3 en 6.

Enkel met omega 3 en 6 vetzuren aanwezig in je lijf kunnen namelijk prostaglandines (weefselhormonen) gevormd worden, welke schade aan je celmembranen helpen herstellen.

Om voldoende vocht in je cel te verkrijgen en afvalstoffen je cel uit te kunnen voeren zijn (naast de vitamines en mineralen uit een supplement) ook nog nodig:

 • Vocht.
 • Alle essentiële aminozuren.

Enkel met vocht en alle essentiële aminozuren aanwezig in je lijf kunnen namelijk de eiwitten albumine en hemoglobine gevormd worden, welke de aanvoer van vocht en voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen helpen regelen.

Conclusie:

 • Wanneer je voeding tekortschiet in vocht, essentiële vetzuren en essentiële aminozuren, dan is de zuurtegraad in je cellen te hoog om de vitamines en mineralen uit supplementen te kunnen benutten als bouwstof.
 • Je voeding moet vocht, alle essentiële vetzuren en alle essentiële aminozuren bezitten om de vitamines en mineralen uit supplementen te kunnen benutten als bouwstof.

Co-enzymen

Co-enzymen zijn nodig bij alle enzymatische processen in je lijf:

 • Bij spijsverteringsprocessen.
 • Bij stofwisselingsprocessen.

Vraag:

 • Kunnen enzymatische processen meteen uitgevoerd worden in je lijf, zodra voldoende co-enzymen (zoals de vitamines en mineralen uit een supplement) aanwezig zijn?

Antwoord:

 • Nee.

Enzymatische processen kunnen enkel uitgevoerd worden, wanneer:

 • De zuurtegraad in je lijf optimaal is.
 • Voldoende intacte voedingsstoffen (substraten) aanwezig zijn.

Om de zuurtegraad in je spijsverteringskanaal optimaal te kunnen houden is (naast de vitamines en mineralen uit een supplement) ook nog nodig:

 • Voldoende vocht in je voeding.
 • Voldoende voedingsvezels in je voeding.
 • Een goede productie van spijsverterings-sappen in je maag en darmen.
 • Voldoende intacte eiwitten in je voeding (welke de productie van maagzuur stimuleren).
 • Voldoende intacte vetten in je voeding (welke de productie van alvleeskliersap en galsap stimuleren).

Conclusie:

 • Wanneer je voeding tekortschiet in vocht, vezels, intacte eiwitten en intacte vetten, dan is de zuurtegraad in je spijsverteringskanaal niet optimaal genoeg om enzymatische spijsverteringsprocessen uit te kunnen voeren en kunnen de vitamines en mineralen uit supplementen niet benut worden als co-enzym.
 • Je voeding moet vocht, vezels, intacte eiwitten en intacte vetten bezitten om de vitamines en mineralen uit supplementen te kunnen benutten als co-enzym.

Beschermende stoffen

Sommige vitamines en mineralen (welke een anti-oxidanten-werking bezitten) kunnen in je lichaam je weefsels beschermen tegen vrije radicalen:

 • Ze neutraliseren de vrije radicalen in je lijf, waardoor deze minder schadelijk worden.

Sommige mineralen (welke basische, vocht-aantrekkende eigenschappen bezitten) kunnen in je lichaam je weefsels beschermen tegen de belasting van zure afvalstoffen:

 • Ze neutraliseren de zure afvalstoffen in je lijf, waardoor deze minder schadelijk worden.

Vraag:

 • Kunnen je weefsels meteen beschermd worden en kunnen vrije radicalen en zure afvalstoffen in je lijf meteen geneutraliseerd worden, zodra voldoende beschermende stoffen (zoals de anti-oxidanten en basische mineralen uit een supplement) aanwezig zijn?

Antwoord:

 • Nee.

Wanneer je voeding namelijk een opstapeling van afvalstoffen of slecht verteerde voedingsstoffen in je darmen veroorzaakt, dan:

 • Wordt vocht niet opgenomen in je lijf, maar vastgehouden in je darmen.
 • Kunnen water-oplosbare vitamines welke fungeren als anti-oxidanten niet opgenomen worden in je lijf en kunnen ze dus ook niet hun beschermende taak gaan uitvoeren in je lijf.
 • Zullen de basische mineralen uit het supplement zich binden aan de vele zure stoffen in je darmen en zullen ook deze niet opgenomen worden in je lijf en aldaar hun beschermende taak kunnen uitvoeren.

Conclusie:

 • Wanneer je voeding tekortschiet in stoffen welke de zuurtegraad in je spijsverteringskanaal optimaal helpen houden, dan is de zuurtegraad in je spijsverteringskanaal niet optimaal genoeg om vocht, anti-oxidanten en basische mineralen op te kunnen nemen in je lijf en kunnen de vitamines en mineralen uit supplementen niet benut worden als beschermstoffen in je lijf.
 • Je voeding moet voldoende stoffen bezitten welke de zuurtegraad in je spijsverteringskanaal optimaal helpen houden (vocht, vezels, intacte eiwitten en intacte vetten) om de anti-oxidanten en basische mineralen uit supplementen goed op te kunnen nemen in je lijf en te kunnen benutten als beschermstoffen in je lijf.

Verse groenten

Verse groenten bevatten:

 • Vocht.
 • Vitamines.
 • Mineralen.
 • Voedingsvezels (waaronder ook fermenteerbare).

Vocht en (vooral fermenteerbare) voedingsvezels zijn nodig om:

 • De zuurtegraad in je spijsverteringskanaal optimaal te  kunnen houden.
 • Je darmwand gezond te kunnen houden.
 • De opname van vocht, vitamines en mineralen (uit de groenten zelf en ook de vitamines en mineralen uit supplementen) mogelijk te kunnen maken.

Kortom:

 • Bevat je reguliere voeding weinig tot geen verse groenten (en als gevolg weinig tot geen fermenteerbare vezels en vocht), dan kan je supplementen slikken wat je wil, maar dan kunnen de vitamines en mineralen uit deze supplementen niet goed opgenomen worden in je lijf.

Bronnen van dierlijke eiwitten

Eiwitrijke voeding bevat:

 • Vitamines.
 • Mineralen.
 • Alle essentiële aminozuren.

Althans, eiwitten bezitten deze stoffen mits ze:

 • Van dierlijke oorsprong zijn.
 • Intact zijn.

Alle essentiële aminozuren zijn in intacte toestand nodig in je lijf om:

 • Vocht en vele water-oplosbare voedingsstoffen (uit de eiwitten zelf en ook die uit supplementen) te kunnen absorberen doorheen je darmwand .
 • De productie van albumine en hemoglobine in je lijf mogelijk te maken.

Albumine en hemoglobine zijn nodig in je lijf om vocht en water-oplosbare stoffen (zoals die uit supplementen) op te kunnen nemen in je cellen en afvalstoffen af te kunnen voeren.

Kortom:

 • Bevat je reguliere voeding weinig tot geen intacte dierlijke eiwitten (en schiet je voeding daardoor tekort in essentiële aminozuren), dan kan je supplementen slikken wat je wil, maar dan kunnen de vitamines en mineralen uit deze supplementen niet goed opgenomen worden in je lijf en niet goed benut worden in je lijf.

Intacte aminozuren  zijn aanwezig in:

 • Rauwe eieren.
 • Rauw vlees.
 • Rauwe vis.
 • Rauw-melkse (aangezuurde) zuivel.

De aminozuren in deze eiwitten blijven niet intact wanneer je deze:

 • Sterk verhit zonder vocht.
 • Sterk verhit in een bak- en braadproduct (of marinade) welke suikers bevat.

Bronnen van essentiële vetzuren

Vetrijke voeding bevat:

 • Vet-oplosbare vitamines.
 • Mineralen.
 • Alle essentiële vetzuren.

Althans, vetrijke voeding bezit deze stoffen mits ze:

 • Van vette vis afkomstig zijn.
 • Van plantaardige oorsprong zijn.
 • Intact zijn.

Alle essentiële vetzuren en vet-oplosbare vitamines zijn in intacte toestand in je lijf nodig om:

 • Vocht en (vet-oplosbare) voedingsstoffen (die uit vetten zelf en die uit supplementen) doorheen je darmwand op te kunnen nemen in je lijf.
 • Vocht en (vet-oplosbare) voedingsstoffen (die uit vetten zelf en die uit supplementen) doorheen je celmembranen op te kunnen nemen in je cellen.
 • De productie van prostaglandines (weefselhormonen) in je lijf mogelijk te maken.

Prostaglandines zijn nodig om je maagwand, darmwand en celmembranen gezond te houden en vocht en voedingsstoffen (zoals die uit supplementen) op te kunnen nemen in je lijf en cellen en afvalstoffen af te kunnen voeren.

Prostaglandines zijn tevens nodig om een te hoge zuurtegraad in je maag-, darmwand en lijf te kunnen voorkomen en een verstoorde zuurtegraad te kunnen herstellen.

Kortom:

 • Bevat je reguliere voeding weinig tot geen intacte essentiële vetzuren, dan kan je supplementen slikken wat je wil, maar dan kunnen de vitamines en mineralen uit deze supplementen niet goed opgenomen worden in je lijf en niet goed benut worden in je lijf.

Welke voeding bezit de onverzadigde essentiële vetzuren omega 3 en 6 in intacte toestand?

 • Rauwe, verse vette vis.
 • Rauwe noten, zaden en pitten.
 • Koud geperste oliën van noten, zaden en pitten.
 • Verse groene bladgroenten, algen en wieren.

De omega 3 en 6 vetzuren hierin blijven echter niet intact, wanneer ze flink blootgesteld worden aan:

 • Lucht.
 • Licht.
 • Hoge temperaturen.
 • Chemicaliën.

Conclusie:

 • Wanneer je wil dat de vitamines en mineralen uit supplementen iets nuttigs kunnen bewerkstelligen in je lijf, dan is het verstandig om (elk moment dat je iets eet) verse groenten, dierlijke bronnen van eiwitten met intacte aminozuren en bronnen van vet met intacte omega 3 en 6 vetzuren te eten.

De vraag is wel (aangezien je met bovenstaande voeding al een hele variatie aan vitamines en mineralen en andere essentiële bouwstoffen binnenkrijgt) in hoeverre je naast deze voeding een supplement überhaupt nog nodig hebt!

Vraag:

 • Slik jij supplementen?
 • Bevat je voeding wel voldoende stoffen om de vitamines en mineralen uit je supplementen uiteindelijk te kunnen benutten?
 • Eet jij regelmatig verse groenten en eet je regelmatig dierlijke voeding met intacte aminozuren  en vetrijke voeding met intacte omega 3 en 6 vetzuren?

 

Josien Schuttevaar

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Aangenaam!

Mijn naam is Josien Schuttevaar. Ik ben diëtiste/voedingsdeskundige. In 2013 ben ik mijn eigen praktijk begonnen genaamd Personal Weightloss. Op mijn website kun je alles lezen over voeding, wat ik voor je kan doen en een beetje over mij.

Josien Schuttevaar

Gratis en vrijblijvend advies

Wil je weten hoe ik jou kan helpen om je doelen (m.b.t. het optimaliseren van je gezondheid en het controleren van je gewicht) te bereiken? Vul dit formulier dan in en ik geef je gratis en vrijblijvend advies. Het bereiken van je doelen is ook voor jou weggelegd!

%d bloggers liken dit: